Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1
Κανονική τιμή $279.00 CAD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $279.00 CAD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
🚚 Free Shipping
- Bullet Point
- Bullet Point

'Graceful Soar' captures the elegant dance of three majestic Pelicans as they glide effortlessly over the undulating waves of the vast ocean. Painted in luminous watercolors on a 12" x 16" canvas of Arches 140 lb cold-pressed watercolor paper, this scene transports you to a world of serene beauty and tranquility.

The Pelicans, with their expansive wings outstretched, seem suspended in time, their silhouettes outlined against a backdrop of mamanous clouds tinged with deep shades of blue. The sky above is a symphony of purples and turquoises, swirling together in a mesmerizing display of light and color.

Each pelican is rendered with meticulous detail, from the curve of their beaks to the texture of their feathers, capturing the essence of their grace and poise. The ocean below is alive with movement, depicted in shades of blues and golds that shimmer and dance with the play of light.

As you gaze upon 'Graceful Soar,' you can almost feel the salty breeze on your skin and hear the gentle lapping of the waves. It is a moment frozen in time, a celebration of the natural world's beauty and the freedom of flight. Let this painting transport you to a place of peace and wonder, where Pelicans soar and the ocean stretches endlessly to the horizon.

Protected in clear archival sleeve. Certificate of Authenticity.  Free shipping in Continental USA 

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Προβολή όλων των λεπτομερειών